SADMIR MEŠIĆ – PRIMJER POŠTENJA

 

 

 

Da još uvijek ima dobrih i poštenih ljudi, svjedoči i priča vozača naše firme , Sadmira Mešića. Naime, odmarajući se na parkingu u Sloveniji, Sadmir je pronašao novac u iznosu od 9.200 eura. Bez imalo razmišljanja, pozvao je policiju, te su izgubljeni novac vratili pravom vlasniku. Ova priča je objavljena u Dnevnom avazu i Sadmir je proglašen za ličnost dana. S ponosom objavljujemo ovu priču i text iz novina, kako bi bio inspiracija i dokaz da se pozitivne stvari dešavaju.

 

DNEVNI AVAZ SADMIR MESIC