Polipropilen

Polipropilen(PP) je linearni ugljovodonični polimer, koji spada u grupu zasićenih polimera i predstavlja tvrdi termoplastični polimer. Dolazi  u obliku belog ili providnog praška ili granula, ali može biti i obojen pigmentima.
Polipropilen je jedan od najzastupljenijih materijala za proizvodnju predmeta od plastike. Koristi za proizvodnju najrazličitijih predmeta, od proizvodnje vlakana pa sve do proizvodnje 
predmeta za široku potrošnju.

Polietilen (PE)

Polietilen (Polyethylene) – PE je jedna od najkorišćenijih vrsta plastike. Otkriven je slučajno 1889 godine a prvu industrijsku primenu doživeo je 1939. godine. Danas se najčešće upotrebljava za proizvodnju ambalaže, kesa, torbi, folija, membrana, rezervoara, boca…

Polivinil klorid (PVC)

Polivinil klorid je jedna od najkorištenijih vrsta plastike koja se zbog svoje prilagodljivosti i niske cijene koristi naveliko u razne svrhe: kao ambalaža, za izradu namještaja, igračaka, auto dijelova, medicinskih pomagala i, najčešće, različitih građevnih materijala.Posljednjih nekoliko godina PVC je zamjenjivao tradicionalne građevne materijale kao što su drvo, beton i glina u mnogim područjima.