Soda

Natrij-hidroksid (poznat i kao kaustična soda,soda, natron-soda) jeste bijeli higroskopni prah sa hemijskom formulom NaOH. U vodi se rastvara razvijajući toplotu te dajući jaku bazu sa pH 14 pri koncentraciji od 1 mol/l. S ugljendioksidom iz zraka reagira i daje natrij-hidrogenkarbonat te se zbog toga mora skladištiti u zatvorenim spremnicima.Upotreba :

  • Proizvodnja raznih sapuna
  • Proizvodnja raznih boja i lakova
  • Proizvodnja celuloze iz drveta

Zeolit

Zeoliti su naširoko koristi u industriji za pročišćavanje vode, kao katalizatori, za pripremu naprednih materijala i u nuklearnoj preradi. Oni se koriste za izdvajanje dušika iz zraka za povećanje sadržaja kisika i za industrijske i medicinske svrhe. Njihova najveća upotreba je u proizvodnji deterdženta. Oni se također koriste u medicini i poljoprivredi.

Natrijum sulfat

Natrijum sulfat je so natrijuma i sumporne kiseline. U anhidratnoj formi, je bijeli kristalni prah sa hemijskom formulom Na2SO4, dok je kao dekahidrat poznat kao Glauberova so ili sal mirabilis (čudesna so) sa formulom Na2SO4 ·10H2O. Sa godišnjom proizvodnjom od 6 miliona tona je jedna od najvažnijih trgovačkih hemikalija.

Natrijum sulfat se najviše koristi u proizvodnji deterdženata, u Kraftovom procesu proizvodnje papira.