Cement

Cement (lat. “caementum” – lomljeni kamen) je hidrauličko vezivo, odnosno fino mljeveni anorganski materijal, koji pomiješan sa vodom daje cementno vezivo koje procesom hidratacije veže i otvrdnjava, te nakon otvrdnjavanja ostaje postojanog volumena, također ispod vode. Kao neodvojiv sastavni dio u proizvodnji betona, cement predstavlja jedan od najvažnijih građevinskih materijala uopšte, jer nosi veliku odgovornost u obezbjeđenju stabilnosti budućih građevinskih objekata.

Kreč

Vapno (kreč, klak, japno) je građevinsko vezivni materijal.Primjenjuje se:

  • u građevinskoj industriji (proizvodnja građevinskih mortova za zidanje i žbukanje)
  • u kemijskoj industriji
  • u cestogradnji (stabilizacija tla)
  • za sanaciju ekololoških incidenata (za pročišćavanje i neutralizaciju otpadnih voda i omekšavanje vode)
  • u prehrambenoj i tekstilnoj industriji
  • u poljoprivredi
  • kao premaz (treba ga otopiti u vodi i pretvoriti u žitku masu)

Ugalj

Ugalj je gorivi sediment. Sastoji se pretežno od ostataka, odnosno produkta raspada biljaka, a nastao je od tresetišta iz daleke prošlosti. Proces pougljenjivanja ostvaruje se postepenim povećavanjem relativnog sadržaja ugljika (C) uz istovremeno smanjivanje relativnog sadržaja kiseonika (O2), azota (N2), vodonika (H2). Dešava se niz sukcesivnih pretvaranja: biljni ostaci i drvo – treset – lignit -mrki ugalj – kameni ugalj. Ugalj je konvencionalni, neobnovljivi izvor energije.