DMDE TIM

Dino Durmić

Dino Durmić

Direktor i vlasnik firme

Mob:+387/61-154-730
e-mail:dino.durmic@dmde.ba

DISPEČERSKI CENTAR – TEL/FAX: +387/35 724 111

Mirzet Bešić

Mirzet Bešić

Dispečer (Kontakt osoba za njemački jezik)

Mob:+387/61 371 060
e-mail:mirzet.besic@dmde.ba

Merhunisa Džebić

Merhunisa Džebić

Inženjer saobraćaja i komunikacija

Mob:+387/61 666 187
e-mail:merhunisa.mesic@dmde.ba

                             Dejan Šukurma

Dejan Šukurma

Koordinator VIP klijenti (Kontakt osoba za njemački jezik)

Mob:+387/62 584 414
e-mail:dejan.sukurma@dmde.ba

Aida Đonlagić Subašić

Aida Đonlagić Subašić

Magistar saobraćaja i komunikacija

Mob:+387/61 640 868
e-mail:aida.subasic@dmde.ba

Elvedin Omerčić

Elvedin Omerčić

Dispečer

Mob:+387/61 202 975
e-mail:elvedin.omercic@dmde.ba

SEKTOR ZA KOMUNIKACIJU -TEL/FAX: +387/35 723 389

Lejla Junuzović

Lejla Junuzović

Bachelor žurnalistike, stručni saradnik za odnose sa javnošću

Mob:+387/61 101 446
e-mail:lejla.suljkanovic@dmde.ba

Emira Buljić

Emira Buljić

Stručni saradnik za ljudske resurse i kapitalna ulaganja

Mob:+387/60 337 6382
e-mail:emira.buljic@dmde.ba

FINANSIJSKI SEKTOR- TEL/FAX: +387/35 723 389

Jasna Durmić

Jasna Durmić

Šef finansija

Mob:+387/62 900 228
e-mail:jasna.durmic@dmde.ba

SAOBRAĆAJNI SEKTOR- TEL/FAX: +387/35 724 111

Denis Šišić

Denis Šišić

Magistar saobraćaja i komunikacija

Mob:+387/62 611 010
e-mail:denis.sisic@dmde.ba

Omer Mehinović

Omer Mehinović

Glavni mehaničar (Nabavka)

Mob:+387/62 251 857