NAŠ CILJ JE POVJERENJE NAŠIH KUPACA

U proteklih deset godina rada i postojanja misija naše firme bila je izgraditi pozitivan i prepoznatljiv imidž. Radili smo to na naèin  da naša vozila prate savremenu tehnologiju i da svojom opremljenošæu  i kvalitetom zadovoljavaju evropske standarde. I dalje težimo istom cilju. Stoga smo vozni park naše firme

obogatili sa dva nova kamiona marke MAN TGX sa EURO 6 emisionim standardima koji æe veæ od septembra  biti angažovani za prevoz. Naš cilj  je zadobiti i opravdati povjerenje  naših kupaca  te je upravo to razlog zbog kojeg se trudimo pružiti korektnu poslovnu saradnju.

 

 

Poštovani poslovni partneri ovim putem Vas obavještavamo da se stanje elementarnih nepogoda u našoj zemlji smiruje te nastojimo krenuti sa dogovorenim poslovima onoliko koliko budemo u moguænosti s obzirom da su neki putevi i granièni prelazi još uvijek zatvoreni. Nadamo se da æe i ostali putevi uskoro  biti otvoreni kako bismo nesmetano obavljali transport na sve destinacije.

U vlasništvu naše firme od danas se nalazi i stroj marke JCB pogodan za obavljanje graðevinskih radova. Zajedno sa tri nova kamiona vozni park naše firme je bogatiji i trenutno se sastoji od 47 vuènih i 46 prikljuènih vozila. Od prikljuènih vozila raspolažemo sa 35 visokokvalitetnih cisterni i 11 kada te prethodno pomenutom kombinovanom mašinom koju firma planira davati u najam. Sva vozila koja su u vlasništvu firme posjeduju motore emisijske klase EURO 5 te time zadovoljavaju evropske standarde a svi naši vozaèi imaju certifikate o struènoj osposobljenosti. Naš cilj je da odgovorno i uredno odgovaramo na zahtjeve naših kupaca i da pouzdanim voznim parkom gradimo imidž naše firme.