DIREKTOR SODE U POSJETI NAŠOJ FIRMI

Direktor Sode Umut Bariš Donmez posjetio je našu firmu u cilju proširenja poslovne saradnje.

 

DMDE već dugi niz godina posluje sa fabrikom sode Sisecam Lukavac i to na obostrano zadovoljstvo. S obzirom da ispraćamo još jednu uspješnu poslovnu godinu ovo je pravo vrijeme da se sumiraju rezultati i sklope novi dogovori za daljnju saradnju o čemu svjedoči i činjenica da će u 2014. godini promet biti veći za skoro 50 posto od ostvarenog prometa iz 2013. S obzirom na kapacitete kojima firma raspolaže važno je napomenuti da smo otvoreni za saradnju i sa drugim poslovnim partnerima kojima možemo garantovati kvalitet prilikom pružanja usluga transporta.